Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłanie prac naukowych nt "Nowotwory złośliwe skóry".

Członkowie Komisji oceniającej wybrali trzy najlepsze prace, których autorzy, zgodnie z warunkami Konkursu, zostaną nagrodzeni wyjazdem na kongres EADO 2018.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi są:
dr. n. med. Magdalena Ciążyńska, której praca zajęła I miejsce
lek. Maciej Kaczorowski i dr. n. med. Piotr Donizy, których prace zajęły ex aequo II miejsce.

Skład komisji oceniającej prace

PROF. DR HAB. MED. PIOTR RUTKOWSKI

Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

PŁK DR HAB. N. MED. WITOLD OWCZAREK, PROF. NADZW.

Kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

DR HAB. N. MED. IWONA ŁUGOWSKA

Kierownik Centrum Naukowo-Przemysłowego Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curi​e, Warszawa​

DR HAB. N. MED. WOJCIECH WYSOCKI

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kraków

AKCEPTUJ